Giải pháp cho vật nuôi

Vật nuôi như chó, mèo … đã phổ biến trong mỗi gia đình, có những vật nuôi còn là một tài sản tương đối lớn nên việc giám sát vật nuôi đang trở nên cần thiết. VIVIEW đã và đang đưa ra thị trường những thiết bị giám sát vật nuôi với những tính năng cơ bản như: giám sát vị trí, cảnh báo vùng an toàn …

thiết bị giám sát vật nuôi

Để có thông tin thêm về giải pháp. Quý khách hàng có thể liên hệ qua Hotline: 0983.963.963